Extra årsmöte

På det ordinarie årsmötet den 20 oktober 2016 togs ett första beslut om stadgeändringar för BK. Då våra stadgar kräver två beslut för att genomföra dessa förändringar utlyser vi nu ett extra årsmöte.

Det extra årsmötet kommer att äga rum den 25 januari på Näringslivets Hus i Stockholm, Storgatan 19, Vita rummet (plan 2), klockan 11.00. Anmälan sker till kansliet.