Svenska Bergteknikföreningens första Årsmöte

Bergsprängningskommittén blir Svenska Bergteknikföreningen.

Bergsprängningskommitténs Årsmöte beslutade den 20 oktober 2016 om stadgeändring med bland annat namnändring till Svenska Bergteknikföreningen, viss verksamhetsförändring och bolagsbildning. Det andra beslutet togs på ett Extra Årsmöte den 25 januari 2017.

Stadgeändringarna innebär bland annat att verksamhetsåret ändras från brutet år till kalenderår, och därmed kommer Ordinarie Årsmöte hädanefter att ske under april månad. Med anledning av detta kommer Svenska Bergteknikföreningen att ha sitt första årsmöte den 27 april 2017. 

Den 27 april kl. 09.00 har Svenska Bergteknikföreningen sitt första årsmöte.

Plats: Vita Rummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Vi vill att ni anmäler er till kansliet (kajsa.lindhe@bergsprangningskommitten.se). 
senast den  21 april

Direkt efter årsmötet kommer ett kort konstituerande styrelsemöte att äga rum i samma lokal som årsmötet.
Välkomna!

Hälsningar

Kajsa Lindhe och Robert Sturk