Datum och deadlines för kommande ITA-arrangemang

Nu är vi alla tillbaka från en givande World Tunnelling Congress i Bergen. Trots att vi precis kom hem är planeringen för nästa år i gång i full fart.
Nästa år hålls kongressen i Dubai, 2019 hålls det i Italien och Malaysia röstades fram till värdland för 2020. Det är även ITA Awards i Paris i November.
Inför framtida arrangemang finns några viktiga datum att hålla koll på redan nu:

  • 30 juni – deadline för att nominera till ITA Awards, https://awards.ita-aites.org/,
  • 1 augusti – deadline att skicka in abstracts till nästa års WTC i Dubai,
  • 15 november – ITA Awards i Paris (Aftes international congress i samband med ITA Awards 13-14 november),
  • WTC i Dubai 20-26 april 2018,
  • WTC i Neapel 3-9 maj 2019,
  • WTC i Malaysia 15-21 maj 2020.

Jag vill även påminna om EFEEs 9th World Conference on Explosives and Blastings som hålls i Stockholm den 10-12 september. Mer information om detta hittar du här: http://efee2017.com/