NAMNBYTE

FRÅN OCH MED 1 JULI BYTER BERGSPRÄNGNINGSKOMMITTÉN OFFICIELLT NAMN TILL SVENSKA BERGTEKNIKFÖRENINGEN