Energibrunnar och undermarksbyggande – går det att samordna?

Näringslivets Hus, Stockholm

onsdag 25 oktober 2017

kl 13:00 – 16:00

eb-inbjudan