STYRELSEN

Svenska Bergteknikföreningens Styrelse

I Svenska Bergteknikföreningens styrelse ingår,

Robert Sturk, ordförande
Beatrice Lindström, vice ordförande
Carina Angarth
Mats Rohlen
Michael Palo
Göran Tuomas
Martin Malmsten
Rebecca Karlsson
Per Holmberg
Jörgen Crilén
Jenny Greberg
Ingemar Haslinger

Mandattiden i styrelsen är 3 år och kan förnyas med ytterligare 3 år.

Styrelsen sammanträder tre-fem  gånger per år.

I arbetsutskotten ingår,

Henrik Ittner, ORDF BYM
Bengt Niklasson BYM
Rebecca Karlsson BYM
Martin Winsa BYM
Johanna Gottlander BYM
Alex Cepeda Vergara DAGAR
Jan Kläre DAGAR
Fredrik Johansson, ORDF DAGAR
Jonny Sjöberg DAGAR
Carl-Johan Gårdinger, ORDF INT
Donald Jonson INT
Björn Unnerstad INT
Beatrice Lindström INT
Malin Lestander INT
Tommy Elisson UTB
Johan Funehag UTB
Johan Spross, ORDF UTB

 

Adjungerade styrelsen,

Per Tengborg, BeFo
Kajsa Lindhe, SvBTF, kanslichef
Eva Friedman, BeFos Kansli