Årets Bergsprängare

Årets bergsprängare 1988 – 2017

1988 Tore Dahlberg och Lars Holmgren

1989 Åke Sunesson och Torgny Mantefors

1990 Lasse Pettersson och John Jonasson

1991 Olof Eklund och Bengt Niklasson

1992 Bert Bertilsson och Anders Källarbo

1993 Karl-Johan Eriksson och Anders Grybäck

1994 Gert Hansson och Ingemar Marklund

1995 Nils Kattilavaara och Leif Harefjord

1996 Torbjörn Naarttijärvi

1997 Bengt Sand

1998 Henrik Ivarsson och Helge Marjeta

1999 Roger Tjärnlund

2000 Bo W.H. Persson

2001 Ingen kandidat utsedd

2002 Göran Manell

2003 Johan Rosén

2004 Kjell-Arne Fredin

2005 Sonny Carlsson

2006 Ulf Hampusson

2007 Richard Muckenhirn

2008 Kenneth Johansson

2009 Marcus Berglund, NCC Roads

2010 Jiri Englen, Oden

2011 Jan Johansson, Voglers Bergteknik AB

2012 Thomas Geidby

2013 Jim Jonsson NCC

2014 Christian Vogler, Voglers Bergteknik AB

2015 Carry Häggqvist

2016 Johan Andersson, Lemminkäinen

2017 Nils Lindy, Sprängarbeten i Trönödal