ITA/EFEE

Våra internationella samarbetsorgan

 

 

ITA, International Tunnelling
and Underground Space Association
EFEE, European Federation
of Explosives Engineers
:

Sverige har alltsedan dessa föreningar bildades (ITA 1974 och EFEE 1989) varit en aktiv medlem med motivet att etablera kontakter i vår bransch i andra länder för ett gemensamt kunskapsutbyte. För mer information om vårt svenska engagemang i dessa föreningar se vidare under ITA respektive EFEE.