Hoppa till innehåll
Hem » Företagstips » Vad är arbetsmiljöuppgifterna BAS-P och BAS-U?

Vad är arbetsmiljöuppgifterna BAS-P och BAS-U?

Om du arbetar inom byggbranschen har du förmodligen hört talas om BAS-P och BAS-U. Men vad står dessa akronymer för? Och vad betyder de för din arbetsmiljö? I det här blogginlägget kommer vi att diskutera de ansvarsområden som en BAS-P och en BAS-U har och förklara varför dessa arbetsmiljöutbildningar är så viktiga för att garantera en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Som vi nämnde tidigare står BAS-P för ”samordnare för hälsa och säkerhet i byggbranschen” Denna person ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet under planeringsfasen av ett byggprojekt. När du arbetar i planeringsfasen är det din uppgift att se till att förutsättningarna för en god arbetsmiljö finns eller kommer att finnas på plats när arbetet inleds. Detta innebär bland annat att se till att det finns tillräckligt med ventilation, belysning och utrymme för att arbetstagarna ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert och bekvämt sätt. Dessutom måste du också bedöma eventuella risker som kan finnas på byggarbetsplatsen och utarbeta en plan för att minska dessa risker. När byggprojektet väl har påbörjats är det ditt ansvar att övervaka arbetsförhållandena och se till att de förblir säkra.

BAS-U, å andra sidan, står för ”samordnare för hälsa och säkerhet i byggbranschen under genomförandefasen”. Denna person är ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten under byggprojektets genomförandefas. Under denna fas är din uppgift att övervaka arbetsförhållandena på byggplatsen och se till att de överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna. Du måste också ge vägledning och hjälp till arbetstagarna om de har frågor om hur de ska utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Dessutom måste du utreda alla olyckor eller incidenter som inträffar på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att de inträffar igen i framtiden.

Både BAS P och BAS U är viktiga roller som krävs enligt svensk lag vid planering och genomförande av byggprojekt. Dessa uppgifter är viktiga för att säkerställa enen säker och hälsosam arbetsmiljö för alla arbetstagare på en byggarbetsplats. Om du planerar eller genomför ett byggprojekt, se till att utse någon till dessa roller för att hjälpa till att hålla alla säkra!