Hoppa till innehåll
Hem » Företagstips » Vad ingår i en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Vad ingår i en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en obligatorisk ventilationskontroll som äger rum vart femte år för att säkerställa säkerheten och effektiviteten hos ditt ventilationsystem i hemmet. Det är viktigt att låta en certifierad yrkesman utföra denna kontroll eftersom den kan spara pengar på energikostnaderna och bidra till att skydda din familjs hälsa. Låt oss dela upp vad som händer under en OVK.

Vad testas under en OVK?

Syftet med en OVK är att se till att alla delar av ditt ventilationssystem fungerar korrekt, så som det var tänkt när systemet togs i bruk. Kontrollen omfattar kontroll av luftflöden, inspektion av komponenter för korrekt funktion och säkerställande av att det inte finns några läckor eller andra problem med systemet. Dessutom kommer den tekniker som utför OVK att gå igenom information om den filtertyp som används i ditt system och ge dig råd om eventuella ändringar som behöver göras för att förbättra prestandan.

Fördelarna med en OVK

Att göra en OVK kan spara pengar i energikostnader och skydda dig från potentiella hälsorisker kopplade till dålig inomhusluftkvalitet. Genom att låta kontrollera ditt ventilationssystem regelbundet och se till att det fungerar effektivt kan du minska energikostnaderna i samband med uppvärmning och kylning av ditt hem. Om det dessutom uppstår oupptäckta problem, t.ex. mögel- eller bakterietillväxt i ventilerna, dammansamling eller defekta luftfilter, kan dessa problem snabbt identifieras och åtgärdas innan de blir en hälsorisk för din familj.

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett nödvändigt steg för att hålla ditt hem säkert och effektivt. Genom att utföra regelbundna kontroller säkerställs att alla komponenter i ditt ventilationssystem fungerar korrekt så att det fungerar smidigt och samtidigt bidrar till att hålla energikostnaderna låga. Se till att du får en OVK gjord vart femte år så att du vet att din familj är säker!